Voor wie

Het geld wat wordt ingezameld door de stichting is bedoeld voor jongeren (t/m 20 jaar) die basketballen of willen basketballen in Zwolle en daar niet voldoende middelen voor hebben.

De stichting vergoedt geen contributiegeld, hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds Zwolle. Heart4Basket verzorgt aanvullend budget voor bijvoorbeeld reiskosten of toernooikosten. Daarnaast kan de stichting een speler ondersteunen met schoeisel, kleding en braces.

 

Komt uw kind in aanmerking?

Heart4Basket bekijkt per aanvraag afzonderlijk of deze wordt gehonoreerd. Als u uw zoon/dochter aanmeldt bij Heart4Basket zal er een intakegesprek plaats vinden met u en uw zoon/dochter. Aan de hand van dit intakegesprek bepaalt de stichting of uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een bijdrage van Heart4Basket.

 

Wat wordt van u als ouder/verzorger verwacht?

Van u wordt verwacht uw kind te stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en wedstrijden te laten gaan.

 

Let wel, vergoedingen door Heart4Basket zijn en worden geen recht, als stichting kunnen we dit alleen doen als er genoeg geld beschikbaar is.